Проект vs Действителност: Fight Club от Sashecco

1283

sportna-zalaПредставяме ви проектa на архитектурно студио Sashecco за спортна зала за бойни изкуства, носеща гръмкото име Fight Club. Имаме ли нужда от такава зала в столицата и защо релизацията й е невъзможна в условията на сегашната действителност? За отговор на арената излизат директно арх. Крумов и арх. Асенов от архитектурно студио Sashecco…

идея
Балансът между физическата сила и духа е цел пред всеки човек и философия застъпена при бойните изкуства. Постоянното взаимодействие на противоположности като дух-материя, сила-слабост, чувства-разум и т.н. може да бъде изразено на ринга, да бъде наблюдавано и уважавано. В китайската философия противоположностите се обозначават със символите Ин и Ян, които са двата основни градивни елемента във Вселента. Заедно с кръга, те формират символа на завършеност – Тайдзи. Бойните изкуства са път към постигане на завършеност и боецът е този, който го избира. Средата, в която той тренира и се състезава би следвало също да е подчинена на принципът на противоположностите, взаимно проникващи и формиращи завършеност. Постиженията на българските спортисти в тази област показва, че подобно място е необходимо както за продължаване на създадени традиции в спорта така и за привличане на световни първенства и състезания у нас.

проблем
Връзката с природата е съществен елемент, който предопределя местоположението и височината на спортен комплекс, създаден да „приюти“ всички спортове свързани с бойните изкуства. Би следвало да се ситуира в имот с над 70% озеленяване и заобиколен от естествена природна среда. Това го изтласкава в градската периферия и дори извън нея, а същевременно капацитета му се достига само от град с над 1 000 000 жители. Това предопределя перфектна инфраструктура и достъп, които както знаем за България не са особено развити. В архитектурно отношение е избран подход, които цели чрез нетипично съчетание на конструкции, материали и форма да привлече внимание върху себе, да популяризира българския спорт, култура и нация, а това коства икономически необоснована цена на изпълнението. Подобни проекти в последните 20 години не са реализирани в България и едва ли ще станат реалност в следвашите 20.

разпределения
Архитектурното решение организира пространството и функциите да бъдат подчинени на философията за противоположностите. Открита вътрешна градина (тишина, спокойствие, черната точка в Тайдзи) е обградена от тренировъчните зали (спорт, активност, бялото поле на Тайдзи). Огледално в залата за съзтезания те се разменят – битката, движението и динамиката са на ринга (бялата точка), а публиката пасивно наблюдава в периферията (черното поле). Фитнесът (активност) е срещу СПА центъра (релаксация). На първо ниво са тренировки и състезания (Ян), на второ – хотелска част и администрация (Ин). Противоположност на ресторанта към хотелската част е социалната кухня за хора с ниски финансови възможности. Състезателната зала (Духът) е обградена с търговски площи (Материята) с достъп отвън. Формообразуването на сградата е също подчинено на проивоположностите и преливанията. Избягва се рязкото разделяне на функциите и обемите, а се търси преливане чрез отваряне и визуални връзки (тренировъчните зали се отварят към вътрешната градина и са остъклени към външната периферия с обслужваща функция). Присъства мекота във формата, ръбовете са заоблени и наклонени. Използвани са контрастни материали-метал (успех, зрялост, меч) и дърво (творчество, младост, топлина).

параметри
функция: спортен комплекс за бойни изкуства с многофункционална спортна зала
архитектурен стил: хай-тек
клиент: инициатор – Веселин Божинов (треньор и състезател по бойни изкуства), публично-частна собственост
партньори: Столична община или Министерство на културата, НСА, Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС), различни спортни организации
площ на обекта, РЗП: 4000 – 5100 кв.м., където – ЗП: 4000 кв.м., многофункционална зала: 1300 кв.м., ресторант: 140 кв.м., SPA център: 120 кв.м., фитнес: 120 кв.м., хотел за състезатели: (14 стаи) 28 легла, паркинг (външен): 500 коли
материали: смесена конструкция – метална и конструкция от лепена дървесина, алуминиеви и дървени обшивки
етажност: кота корниз – 12.00 м., 8.00 м. (2 ет.–3ет.)
време за реализация: 2 години
изпълнител: строителна компания с голям опит и евентуално с междинародно участие
отличителни белези: символът Тайдзи интерпретиран в правоъгълни геометрични форми и пирамидални обеми
вписване в средата: максималната височина на сградата е 12 м., с което лесно се вписва в естествена прородна среда, участие на материала „дърво“ в дизайна и конструкцията също допронася за хармоничното съчетаване естествената среда
екология: леката сглобяема конструкция, без подземни паркинги прави сградата мобилна и проспособима към нови технологии ориентирани към екологичната целесъобразност
бюджет: 3 – 5 000 000 евро