Разширение на библиотека в Сливен от арх. Анна Неврокопска

1292

razshirenieСградата на регионална библиотека „Сава Доброплодни” се намира в центъра на Сливен. Построена е през 1910-1912 г. като дом на Георги Русчев. През 60-те години на миналия век към къщата е пристроен двуетажен обем в югозападна посока. Настоящият проект за пристройка-разширение на библиотеката на арх. Анна Неврокопска е изготвен по задание на община Сливен и предлага едно съвременно решение, касаещо ценен паметник на културата. С този проект арх. Неврокопска е участвала в конкурса „Архитект на годината“ за 2009 г. като печели наградата за „Съхранено архитектурно наследство“.

стара/нова
Новата сграда е ситуирана в двора на библиотеката, като основният подход към нея е от изток. Тя е триетажна с две подземни нива. Свързана е със съществуващата стара сграда посредством изграждането на топла връзка.

идея в две дирекции
Водещата идея в проекта за новата пристройка се развива в две насоки. Първата е да се създаде една модерна, функционална, високо технологична сграда от началото на XXI век, която с архитектурната си форма засвидетелсва респект към съществуващия паметник на културата. Тук не е търсена имитация на стила на старата сграда, а по-скоро едно отражение на вибрациите на старото върху „екрана на новото”. Втората насока е изключителната важност на сградата като просветен и културен форум, отговарящ на нуждите на обществото. В този смисъл е търсено максимално „отваряне към улицата” – функционално и пространствено. Стремежът е към привличане на максимален брой посетители, които биха намерили вътре нещо повече от прашни лавици с книги. И тъй като в новата пристройка ще се помещава и детският отдел на библиотеката, тази идея придобива още по-голямо значение.

разпределение
По задание на инвеститора в обема на сградата са включени както следва: Партер – фоайе с топла връзка със съществуващата част на библиотеката; регистрация; гардероб; читалня за инвалиди; зала за свободен достъп за деца и детска читалня. Първи етаж – зала за мероприятия, свързана с кафе-бюфет; компютърна зала и зала за чуждоезиково обучение. Втори етаж – директорски кабинет; счетоводство с архив; два офиса. Първи сутерен – архив; тоалетна за инвалиди, дамска и мъжка тоалетна, фоайе с умивални. Втори сутерен – архив.

функция
Функционалното решение предлага възможност за лесно и удобно прегрупиране на някои от основните помещения при промяна на нуждите на библиотеката. По този начин могат да се обособят удобни и интересни кътове за обучение, тихи игри, аудио и видео представяния, театър и т.н.

конструкция
Конструкцията на пристройката е монолитна стомано-бетонна, гредо-колонна. Тя е независима от конструкцията на съществуващата сграда. Топлата връзка между двете сгради не нарушава по никакъв начин съществуващите зидове, греди или колони.

face
Фасадите на новата сграда са напълно остъклени от север към улицата и частично от изток към библиотеката. От изток се намира т.нар. „екран”, зад който се намират стълбищната клетка и асансьора. Това е бяла стена, символизираща белия лист, книгата, информацията. В същото време този екран отразява слънчевите лъчи и осветява северозападната фасада на паметника. Търсен ефект е фасадата на съществуващата сграда да „влезе” и активно да участва в интериора и живота на новата сграда. Този ефект е подчертан от оберлихт, който естествено откроява старото в новото. Фасадата откъм улицата е максимално прозрачна. Това позволява на минувачите да проникнат с поглед в сърцето на сградата.

емблема
Последният щрих към архитектурната идея е „малкият екран” от север, зад който се крият три малки балкона. Той повтаря в умален вид „емблемата” на новата сграда и асоциативно се свързва с балкона на северозападната фасада на старата библиотека.

въпрос на отношение
С цел създаване на достъпна среда за инвалиди сградата е осигурена с рампа, асансьор за инвалидни колички, стълбища и парапети, съобразени с нормите. На практика, всяко помещение е достъпно за хора с увреждания, които не само могат свободно да посещават библиотеката, но и да се трудят в нея. Адмирации.