Запомни го: Q център от aedes studio

1382

qcenterOфис сграда се намира на една от най-натоварените магистрали, влизащи в София и в момента все още е в строеж. Това е пътят към летището, а името му означава „пътят за Константинопол“.

запомни я
Сградата е трябвало да бъде запомняща се, дори и когато човек преминава покрай нея с висока скорост. Силуетът произлиза изцяло от характера на мястото, като се получава вид пиктограма на случващото се там. На това място бул. Цариградско шосе се пресича с бул. Г. М. Димитров в кръгово движение и колите могат да променят маршрута си по хоризонтала и по вертикала. Площта на центъра от 8000 кв.м. е предвидена за офиси, магазини и кафене за продажба.

архитектите
Ето как описват визията за проскта си архитектите Росица и Пламен Браткови: „Представихме си линиите/траекториите, очертани/описани от фаровете през нощта. Единствената плът по фасадите са тези светещи ленти, преминаващи от едно ниво на друго. Останалото е въздушно пространство с изтичащи навън граници“.

материалите
Всички преградни стени между офисите са полупрозрачни, изградени от стъклени тухли. Ориентацията на сградата е такава, че южното слънце преминава през нея, така че от булеварда тя изглежда максимално безтегловна. Северната стъклена фасада има няколко степени на прозирност – прозрачно стъкло, изцяло матирано стъкло и частично матирано с графични знаци, които подсилват представата за движение и безплътност на фасадата. „Ако трябва да я обрисуваме с термини от друга област на изкуството, тя е по-скоро графика, отколкото живопис. Оранжевият цвят, който избрахме, не носи идея(та) за конкретен материал, а играе ролята на знак, маркировка“, обясняват от aedes studio.