Как да създадем проект за дизайн на кафене, бар или ресторант?

755

Дизайнерският проект представлява комплекс от дейности, извършвани от различни специалисти и насочени към проектирането и създаването на среда, свойствена и подходяща за поръчителя. Проектът се състои от набор от документи, създадени в процеса на работа по проекта и в съответствие с техническата задача.

Работата по дизайнерския проект се състои от три основни етапа – планиране, стилов и технологичен етап. Интериорният дизайн не трябва да бъде само средство за изразяване. Преди всичко той е плод на колективната творческа работа на архитектите и дизайнерите с клиента-поръчител.

Технологията на проектирането започва с планирането – проучването на обекта, измерването, зонирането и разработката на планировъчните решения. За тази цел е необходимо наличието на план на помещението, план за демонтажа, за изграждането на стени, подреждането на мебелите и разположението на оборудването. Преди да започне планирането, се изчисляват всички разходи. На база на направения бюджет и предпочитания стил, се избират мебелите.

На този етап от процеса, вече трябва да сте наясно как ще бъде структурирано помещението и какво точно ще е разположението на мебелите в него. Клиентът подписва приетото решение и се преминава към втория етап на проекта.

Стиловият етап обхваща триизмерното моделиране на помещението, графичната изработка и цветовите варианти на художественото решение. Необходимо е да се създаде точна представа за това как ще изглежда помещението в неговия завършен вид. Затова първо се прави схема на хартия, а след това се създава и компютърния модел. Имайте предвид, че в него не се включват детайли от интериора (щори, мека мебел и т.н.)

Последният етап, технологичният, включва разработката на електрическия план, на схема за водоснабдяването, канализацията и вентилацията, както и допълнителни архитектурни елементи (ако има такива).

Определят се дейностите, които трябва да бъдат извършени от инженерите, както и материалите, конструкциите и технологиите, в зависимост от стиловите решения. Въз основа на техническите спецификации желанията на клиентите се съгласуват с възможностите и се определят най-добрите варианти.