Имат ли стените алтернатива?

1114

triplan2Вместо традиционните боядисани гипсокартонени стени сдограма за остъклените части, които не може да седемонтират без разрушаване на материалите, може да се спрете на интериорни демонтируеми стени. Те осигуряват голяма свобода и гъвкавост при разпределението нa всяка офис, жилищна или търговска площ. Освен всичко,системите от вида покриват необходимите дори за бизнеса изисквания за звукова изолация, а и отговарят на животоспасяващите изисквания за пожар на безопасност.Всички системи са на база сходна конструкция и позволяват лесна интеграция и приложение в зависимост от дизайнерското решение, вграждане както на стъклени,така и на плътни врати. У нас Triplan International A/S чрез своя oфициален представител Шанс ПН ЕООД,предлага множество разнообразни дизайнерски стиловеинтериорни преградни стени, които могат да ви помогнат да пресъздадете успешните архитектурни решения от показаните проекти. Вижте някои от тях!

Triplan Click
Това са колони от стъкло с ефирност на конструк цията.Системата Triplan Click демонстрира съвсем ново решение за свързване на двойно остъклени модули. Тези интериорни прегради са не само на пълно демонтируеми, но и създават впечатление за изцяло стъклена повърхност. Нивото на звукоизолация е 39dB, като показателите могат лесно да се повишат с използването наситно перфорирани декоративни лайсни. Системата Click е не само ефектна за всеки офис, но и икономична по отношение на цената. Причината за това е, честъклото, което се използва, е с дебелина от едва 6мм. Лесно се интегрира с останалите систе ми на Triplan. Triplan Click може дабъде доставена с различнивидове стъкла и цветове на лайсните, както и варианти вграждане на стъклени и плътни врати.