Преградна стена RF от Bene: комуникация със скоростта на погледа

1145

rfПрозрачността е съществен принцип на ефективните офис помещения и от Bene много добре знаят това, ок? Все пак от компанията наскоро представиха статията за последните тенденции в „Помещенията на труда”, посветена на офисите и работната среда на ХХІ век. Поръчана е от Bene на лондонския Колеж по изкуствата проучване на работните маниери на хората на умствения труд и техните потребности по отношение на помещенията за труд, но за нея ще ви разкажем по-подробно съвсем скоро. Но сега да се върнем отново на преградните стени за офиси. Така…

(говорим за rf на bene, така че слушайте)
…не е тайна, че стъклените пространствени системи разрешават комуникация между колектива буквално да става, ако не със скоростта на светлината, то поне със скоростта на погледа. Но те създават още индивидуални пространствени структури, а и освен това повишават производителността. Посредством радикално избягване на всякакви профили RF позволява визуално продължение на корпуса на сградата в архитектурата на офисите. Същевременно са спазени всички технически изисквания, на които трябва да отговаря системната стена в офиса. Дизайнер на модела RF е Johannes Scherr, поздравления.

иновативна техника, последователен дизайн
Системата RF предлага стъклена преградна стена, която изцяло се вписва в хоризонтално изразения принцип на оформление. Посредством слепването на стъклените елементи в равнината, прозрачно-разгръщащото се остъкляване създава оптично ясна, спокойна фронтална картина. С една дума – хоризонт, хоризонт за погледа в офиса. Това вероятно води и до по-сериозен полет на мисълта, така че трябва да се пробва задължително.

съвършенство до най-малкия детайл
Благодарение на патентованата система за нивелиране цялостната стъклена стена достига височини на помещенията до 350 см и поема оптимално допустими конструктивни отклонения и движения. Вратите са изпълнени като еднокрили/двукрили или плъзгащи се врати с оберлихт или до тавана на помещението. Системата се доставя в еднослойна и двуслойна версия, като по желание фугата при слепването се изпълнява в светлосиво или черно. В двуслойната версия системата за пространствено структуриране RF достига отлично ниво на звукоизолация до 49 dB.