Целите сме в слух! От Humanscale говорят за ергономията в офиса

1215

ergonomyНека започнем с кратък урок по история на офис средата. От 1970 до 1990 пишещите машини се използват само от секретарки и малко на брой чиновници. От 1990 всеки работник, включително и управителите, използва компютри. В днешни дни, всеки е прикачен за технологията и изпълнява множество дейности. Но преди да започнем да говорим за ергономична работна среда, първо да изкараме значението на думата “ергономия” от речника. Там срещу нея пише следното – “наука, която изучава човека и неговия труд, като изследва техническите аспекти на връзката между работниците, работната среда и взаимоотношението между тях. Задача на ергономията е оптимизирането на системата “човек – машина – работна среда”.

неергономичният офис повишава разходите
Автоматизацията в офиса води до увеличение на отсъствия от работното място, мускулни схващания, ошипявания, очни напрежения и намаляване на удоволетвореността. Мускулно-костни увреждания в офиса (по данни за 2008 в САЩ) са причина за 521 491 пропуснати работни дни, 20 млрд. долара директна здравна компенсация от компаниите и около 60 млрд. долара цялостна загуба… Все стабилни цифри.

същите създават неудобсво и продуктивност
Годишната загуба на производителност поради болка (пак в САЩ) е 62 млрд. долара. Неудобството кара хората да спират да работят и нормално. А компаниите, в които хората не се оплакват, регистрират най-големи загуби на продуктивност. Така че вече нямайте доверие на служителите си, които казват, че всичко им е наред, а по-скоро се вслушайте в проблемите на останалите и се опитайте наистина да ги разрешите!

какво води до продуктивност, здраве и лоялност?
Приложението на ергономични решения в офиса увеличава продуктивността с 20 до 50%, намалява отсъствието от офиса до 30%, намалява грешките в работата до 55%, увеличава активното използване на компютъра до 55%, увеличава лоялността към компанията и намалява разхода по наемане и трениране на нови кадри.

енергийните спестявания
Таванското осветление в 90% от офисите е преразход, заради прекалено многото светлина от източника разположен “някъде” над случжителите и недостатъчното светлина, попадаща върху работната им повърхност. Различни са и светлинни нужди в офиса, според които четенето от хартиен носител изисква 5 пъти повече осветеност от четенето от компютърен екран, както и факта, че 55-годишен човек има 350% повече контраст от 20-годишен. Използването на ниско енергийни настолни лампи води до 40% намаление на енергийния разход и повишава продуктивността и комфорта на работещия.

пространствените спестявания
В стандартния офис, мониторът заема по-голямата част от естествената работна зона, а работникът е принуден да върши работата, не свързана с компютър, встрани от него. С плосък екран, закачен на подвижно рамо за монитора, работникът може да си върши всичката работа в зоната на естествен достъп, като така се реализират огромни пространствени спесявания и се работи се по-здравословно и по-ефективно.

случаят с it-титаните от sun microsystems
След реализирането на ергономична програма, която включва закупуването на уреди и обучение, компанията постига значителни спестявания на разходи свързани с увреждания на работното място (за периода 1992-2002) – разходите са намалени от 1.5 млн. до 100 хил. долара, средното плащане на здравната каса се намалява с 80%, а броят на плащанията се намаляват от 300 на 50.

случаят с колегите от new york times
В следствие на внедряването на ергономични офис уреди, компанията успява да постигне 84% намаление на мускулно-костни заболявания, 75% намаление на загубено време и 91% намаление на всички пропуснати работни дни.