Лазарос Михайлидис, Dromeas: префасонирайте офиса с преградни стени

2769

steniЛазарос Михайлидис изпълнява функцията на Мениджър Продажби в мебелна компания Dromeas България. Потърсихме го с няколко въпроса за мнение и коменар по една много важна тема, както за нас, така и за цялото човечество – спокойствието в офиса. Тема, чието решение логично се върти около офисните преградни стени. Ние го чухме, какво ни каза, сега е ваш ред.

Какви са най-големите предимства на стъклените офис преградни стени?
Това, че тези преградни стени имат възможността да се разположат по такъв начин, че да съответства на всяко едно помещение. Следователно, те могат да бъдат преобразувани и да заобиколят “проблема” – или всяко едно ъгълче, което се появи по пътя на това пространство, през което трябва да бъдат инсталирани и да минат преградните стени. Преградните стени могат да се преформират в зависимост от помещението.

Кои са най-подходящите материали, от които трябва да бъдат изпълнени преградните офис стени и защо?
Всички материали, които използваме – от металните скелета на преградните стени и други използвани материали като полиамид, съответстват на най-високите стандарти, които Европейската общност изисква за всяко едно нещо. Какви ще бъдат използваните материали за една преградна стена, вече е въпрос на вкус от страна на самия клиент. Има клиенти, които искат да има стъклени прозорци, но има клиенти и които не искат в определено помещение изобщо да има прозорец.

Осигуряват ли преградните офис стени достатъчно спокойствие за работа на служителите?
Това е едно от предимствата, което има нашата серия. Без никакви допълнителни материали, които могат да бъдат сложени, тя осигурява в доста висока степен шумоизолация. Но ако даден клиент има по-големи претенциии за по-голяма звукоизолация, тогава може да се използва и каменна вата.

Изолират ли и доколко преградните стени служителите от общия процес на работа в офиса?
Отговорът ми е “да”. Всичките тези помещения, които се конструират с преградни офис стени, се правят с тази цел – хората коита са вътре, да имат възможно необходимото спокойствие за работа. И да не са пряко свързани с всяко движение, което има в коридора.

Кой е най-същественият принцип на ефективните офис-помещения?
Основното е да може да предостави необходимото пространство и добри условия за работа на всеки един служител. Това е целта и в комбинация с подходящите офис-мебели, всяка една фирма се опитва да осигури на всеки един служител необходимото пространство и условия, за да може да работи производително и плодотворно.

Като стана дума за нея, повишават ли производителността в офиса преградните стени и защо?
От опита, който имам, то основната цел на всяка една фирма, която ползва такива преградни стени, е да може да предостави тези условия на конкретните хора или отдели, за да имат по-голяма резултатност в тяхната работа.

Приложими ли са преградните офис стени, когато се налага реконструкция на стари апартменти, които да бъдат превърнати в модерни офиси площи? В София има много примери на апартаменти, използвани като офиси.
Такива предложения досега не сме имали. Дали е стара сграда или нова сграда и дали конкретния клиент иска вместо тухлена стена, да сложи преградна стена, това вече е само негово решение.

Вие можете ли да посъветвате клиента как да направи подобна реконструкция и да внедри модерни преградни стени, вместо помещенията да бъдат разделяни с тухлени или трябва да търсят помощ от архитект?
По тази част ние обикновено работим заедно с архитектите. Архитектът е този, който формира помещението и с наша помощ предлага конкретни решения и ползвайки нашите елементи, как да бъде реализирано. И ние може да направим предложение, но това, което забелязвам като практика е, че фирмите обикновено се обръщат към архитектурни или дизайн бюра, които после осъществяват контакт с нас и накрая предлагаме съвместно конкретни решение.