Всичко е музика и липса на кабели

1361

sonosАмериканската компания Sonos Inc. е основана през юни 2002 и от самото начало изцяло е съсредоточила вниманието си върху разработката и производ­ството на безжични аудиосисте­ми на мрежова основа и протоко­лите тип Wi-Fi. През януари 2005 компанията представи в САЩ своите първи модели, а днес в състава на ци­фровите им музикални системи влизат и т.нар. „зоно­ви“ плей­ъри (zone players) – модели­те ZP S5, ZP90 и ZP120. Към тях трябва да добавим и контролера CR200 във вид на пулт с LCD екран за управление на всички функции и много полезното устройство ZoneBridge BR100. Всичките у нас благодарение на Kirov Hi-End.

зонови играчи
Добре известно е, че днес все повече хора купуват музика от интернет и я свалят на джобния си мултимедиен плейър или компютър. По принцип отявлените мело­мани записват музиката на твърдия диск на компютъра, създавайки цели библиоте­ки от цифрова музика. За тях, а и за онези, които не искат да затормозяват дома си с кабели, са предназначени безжични­те мултирум системи, базирани на Sonos Zone плейърите. Така например моделът ZP120 приема, раз­пределя, възпроизвежда и усилва всички сигнали, съдържащи цифрова музика и ин­тернет радио, като дава възможност за озвучаване на всяка стая от дома незави­симо от това, къде точно съхранявате музикалната си колекция. Благодарение на висококачествения си вграден усилвател с мощност 2х50 W безжичният ZP120 доставя музиката с отлично качество навсякъде. Всичко, което е необходимо, е просто да бъде включен в електрическа мрежа, да се свържат колоните и след това да се насладите на любимите си записи. Плейърът дава възможност едновременно да се пусне една и съща или различни песни във всички стаи. За разлика от по-голе­мия си събрат, ZP90 е създаден за рабо­та с външен усилвател и възпроизвеж­да цифровите записи отново във всяка стая, но с помощта на домашното кино, стереосистемата или активните колони.

тотален контрол
sonos2Що се отнася до безжичния контролер Sonos CR200, той е с цветен LCD дисплей и дава в ръцете ви пълен контрол и лес­но управление на цялостната система, базирана на зоновите плейъри, свързани в SonosNET мрежа. По този начин може да бъде организирано мащабно озвучаване, включващо до 32 плейъра от моделите ZP120 и ZP90, свързани в една огромна multiroom система. Източник на цифро­вата музика може да бъде персоналният компютър или мрежов NAS сървър, а бла­годарение на четирите LAN-порта на зад­ния панел всеки от тези зонови плейъри може да бъде включен и към глобалната мрежа. За мрежовите възможности на малкото устройство говори и фактът, че то поддържа дори twitter – най-добрия начин да разберете моментално, какво се случва по-света. Използвайки контроле­ра CR200, може да се възползвате и от най-новата услуга, която Sonos поддържа – Wolfgang’s Vault, чрез която може да из­берете и да слушате измежду 3500 кон­церта на всички най-известни изпълните­ли, записани през последните 50 години.

полезна придобивка
Както споменахме, ZoneBridge BR100 е едно изключително полезно устройство.
Моделът има за задача да помага за бързо­то и лесно разпределяне и доставяне на сигнала, предаван чрез Wi-Fi, дори до най- отдалечените стаи у дома, снабдени със Sonos Zone плейъри. Добавянето на нови „мостове“ става с натискането само на един бутон. ZoneBridge BR100 може да се включи и к ъм различни други устройства като Xbox 360, TiVo и други през своя Ethernet порт.

zoneplayer s5 – оптималното решение
Малко по-различно устройство е безжична­та музикална система Sonos ZonePlayer S5. Тя е с вградени говорители, които може да се управляват с помощта на iPhone или iPod touch или с който и да е контролер от Sonos. Достъпна е в сребристобял или черен цвят, за да може по-лесно да се ин­тегрира във всеки интериор. Системата S5 е снабдена с активна акус­тика с пет говорителя, което позволява запълването с музика на стаи дори с по- големи размери. Уникалната конструкция на Sonos S5 е базирана изцяло на цифрова архитектура с цел прецизното предаване на звука. В корпуса на музикалната система са раз­положени два туитъра, два 3-инчови сред­ночестотни говорители, един 3,5’ субуфер, като за всеки от тях работи отделен цифров усилвател, оптимизиран за получаването на равен тонален баланс и дълбоки басове. Всички настройки на фил­трите, тембъра, активния еквалайзер, а също така и синхронизацията на сигнали­те по време са в цифров вид и блaгодаре­ние на съвършения DSP процесор тук няма загуби нито в качеството на звука, нито в енергията му. Свързвайки S5 към интернет, спокойно може да слушаме музика, при това с много по-добро качество от това на iPod с акус­тична док станция например. Sonos S5 осигурява моментален достъп до наистина огромен музикален свят, включ­ващ 25 000 интернет радиостанции, шоу и подкастове – при това всичко безплат­но и предварително свалено в Sonos. Плейърът дава също така и мигновен достъп до всяка iTunes библиотека, съхранявана на компютъра или мрежовитеNAS сървъри, като Apple Time Capsule. Друго полезно качество на S5 е, че може изобщо без наличието на компютър да бъде свързан със смарт и уеб радиостан­циите и с такива музикални сървъри като Deezer. Освен това аналоговият аудио­вход на S5 позволява включване на външни източници – това може да бъдат iPod, CD плейъри, TV, DVD плейъри, видеомагнето­фони или тунери и да възпроизвежда му­зиката на всички ZonePlayer устройства в системата. Управлението на S5 е изключително лесно – достатъчно е да вземете в ръцете си вашия iPhone или iPod touch. С помощта на безплатния софтуер Sonos Controller for iPhone може да се търсят песни и радиостанции, да се избира музи­ката и да се регулира силата на звука във всички стаи.