Контрол на достъп до асансьор в сградите

1169

контрол на достъп до асансьорАсансьорът – съоръжение, което ни прави уязвими

Сиситемите за контрол на достъп до асансьор са създадени не случайно. Асансьорът е едно огромно удобство за многоетажните жилищни и обществени сгради. Той прави придвижването дори до последния етаж бързо и лесно, а в случаите, в които се налага да пренесем обемист или тежък багаж е истинско спасение. Както всяко нещо в живота, така и асансьорът носи не само ползи, обаче.

Един асансьор изисква техническа поддръжка, консумира електричество и не последно място – той е съоръжението, което ни прави много уязвими, защото дава достъп до всички етажи в сградата и позволява да бъде умишлено повреден и по този начин да бъде застрашен животът на много хора. Асансьорът е онази част от сградата, която се нуждае от допълнителна защита и едни от най-ефективните мерки за сигурност са модерните електронни системи за контрол на достъп до асансьора.

Как да ограничим достъпа до асансьора?

Физическата охрана на асансьорите е доста скъпо мероприятие, което за щастие вече не е необходимо. Съвременните електронни устройства дават отлична възможност за пълен контрол на достъпа до който и да е асансьор, като изискват индивидуална индентификация от всеки ползвател. Благодарение на модерните системи за сигурност, нито едно неоторизирано лице не може да използва асансьорите в дадена сграда и по този начин да навреди по какъвто и да е начин.

Кои сгради се нуждаят от пълен контрол на достъпа до асансьорите?

Контрол на достъп до асансьор въвеждат предимно обществените сгради, в които не е желано или безопасно проникването на случайни хора. Чрез електронни устройства може да се ограничи достъпа до всеки отделен асансьор в една сграда и по този начин да се обособят различни отдели или сектори, според вида на тяхната дейност. По този начин всеки служител на даден отдел ще има достъп единствено до асансьора, който води до зоната, в която се намира неговото работно място.

Сградите с особено предназначение, особено тези, които са от огромно значение за националната сигурност и тези, в които се съхранява поверителна информация задължително имат изградени системи за контрол на достъп до асансьор. В зависимост от избора на система и електроника управлението на съоръжението може да става чрез служебна карта, чрез въвеждане на индивидуален код или чрез индентификация с пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Друг тип обществени сгради, оборудвани със системи за контрол на достъп до асансьор са специализираните болници и лаборатории. Чрез подобни системи се обособяват така наречените служебни асансьори, които ограничават достъпа на случайни хора до отделения с тежко или заразно болни хора. Охраната на асансьорите е изключително необходима, с цел да се осигури пълна безопасност за случайните посетители и лежащо болните и същевременно предотвратява възникването на опасни за човечеството зарази и епидемии.

Какви видове отключващи системи се използват най-често?

Охранителните системи, ограничаващи достъпа до един асансьор са различни, като разновидност и следователно, като принцип на отключване. Повечето сгради, които са въвели подобна охранителна система използват устройства, работещи с електронен ключ, който позволява на лицата да използват съоръжението. Електронните ключове са вид чипове, които подават сигнал до вграден в командния пулт електронен четец.

Друг начин за управление на асансьорите са индивидуалните служебни карти. Чрез тях често се отчита също присъствието на служителите на работно им място – като цяло те са един чудесен източник на информация за всеки отделен служител. Чрез картата може да се извършват справки за всяко движение на служителите в сградата за различни периоди от време.

В обекти с по-засилена охрана понякога се съчетават няколко принципа на верификация. Системите за контрол на достъп до асансьор могат да съвместяват няколко отделни електронни устройства, като всяко използва различен принцип на легитимиране, например комбинация от лицево разпознаване, електронен ключ/карта и въвеждане на индивидуален код.