Паркетния под – как мога да го почистя

1953

Паркетните подове са неприятни за почистване и поради това да може да ги почиствате. За тези подове се знае че са са съставени от дърво и и се характеризират с такъв модел.

Паркетът е подходящ се прилага добре за традиционен и класически интериор но става и за и при модерния и минималистичния. Подходящият начин за поддържане на вашия паркетен под е използването на прахосмукачка или да бъдат метени в седмицата за да бъде предотвратено наслояването на праха.

Преди да предприемете действия по измиването на вашия паркет изметете го за да бъдат отстранени праха и боклука. При изолзването на прахосмукачка трябва да опазите вашия паркет от издраскване с отделената за това приставка.