Енергоефективност на климатици

1135

Тук ще разгледаме по-подробно темата енергопотребление. В случай, че въпросът за спестяване на електрическа енергия не Ви интересува може да спрете с четенето на тази статия. Ако път не горите от желаете да получавате колосални сметки за електричество ще Ви посъветваме да се запознаете отблизо с европейските норми. В Европа отдавна се грижат всички климатици консумиращи електрическа енергия да имат съответната маркировка. Тази практика е полезна и удобна за клиентите, а същевременно провокира различните компании да се конкурират все повече и повече в областта „кой ще спести повече пари на потребителите”.

Маркировката обозначаваща енергоефективността на даден уред

И така, всяка битова техника, в това число и добре познатите ни климатици, имат маркировка обозначаваща класа енергоефективност. На всички битови уреди, по инициатива на ЕС се отрежда един от седем класа (от A до G) в зависимост от количеството електроенергия, което те използват. Климатици, които са от А клас – са най-добрите, когато става въпрос за енергията, която спестяват. От другата страна на спектъра са всички климатици клас G – те са с най-ниска енергоспестяемост.

Енергоефективността, обаче, далеч не е цялата информация, която може да откриете на маркировката, която препоръчва ЕС. На стикерчето са обозначени още: моделът, търговската марка, нивото на отделян шум, топло- и студо-отделянето. Цялата тази информация ни дава възможност да сравним параметрите на разглежданите от нас климатици, преди да се спрем на определен модел.

Показатели за ежегодна консумация на енергия от климатици

Средната величина на електроенергията, която изразходват стандартните модели климатици се определя по следния начин. Сумарната производителност се умножава по приблизителното време, за което се предполага, че ще работи даденият климатик (около 500 часа) в режим на охлаждане, при пълно натоварване.

Охлаждане на климатици

Хладопроизводителност – това е мощността с която охлажда агрегата (отбелязва се с кВт), работещ при пълно натоварване. Съотношението на хладопроизводителността и изразходваната електроенергия за постигането и – това е коефициента на енергоефективност EER. Колкото по-висока е стойността на EER, толкова по-висока е енергоефективността на даден модел климатици.