Конвектори – нагревателен елемент

1029

Най-евтините конвектори, които могат да се намерят на българския пазар са снабдени с нагревателен елемент във вид на открита спирала, която се нагорещява. Замислете се добре преди да си купите конвектори с такава нагревателна система. Металната спирала има достатъчно висока работна температура (160°С), поради което тя практически изгаря кислорода и подхванатия от топлинния поток прах (имайте в предвид, че топлинният поток при такава температура има сравнително висока скорост).

Наблюдава се също и изсушаване на въздуха, модифицирайки по този начин влажността и целият микроклимат в даденото помещение. Конвектори с такава система на нагряване се забелязват все по-малко на пазара, те безвъзвратно си остават в миналото, а на тяхно място идват новото поколение конвектори – такива със затворен нагревателен елемент.

Някои съвременни конвектори са снабдени с нагревател, който се състои от стоманена тръбичка, където е вкарана пластината, която се нагорещява и алуминиев радиатор, осигуряващ предаването на топлината от реотана към въздуха. Такива са например конвекторите на френската фирма Atlantic.

Най-прогресивните модели конвектори са снабдени моноблоков нагревателен елемент, т.е. реотанът и радиаторът са единно цяло. Тук при всеки производител се наблюдават малки различия. При марки като ENSTO (Финландия), NOBO (Норвегия), NOIROT (Франция), BALLU (Тайван), Applimo (Франция) нагревателният елемент е хромирана нажежаема жичка , обградена с плътна обвивка съставена от много фин прашец (магнезий, кварц), запечатан с керамични изолатори в оребрен алуминиев корпус. Срокът, в който такива реотани ще служат безотказно стига до 25 години.

Много производители рекламират своите конвектори с КПД 95 – 99%, което е по-скоро рекламен трик, отколкото преимущество на дадения производител. Все пак преобразуването на електроенергията в топлина протича практически без загуби, а значи, че КПД-то ще е еднакво високо при всички конвектори.

Имайте в предвид, че колкото по-голяма е площа на нагревателния елемент, толкова по-голям е контакта с въздуха, което ще значи по-добра производителност. А далеч не всички производители могат да се похвалят с оптимални параметри, поради което Ви съветваме да се огледате внимателно преди да купите даден конвектор.