Конвектори – що е то?

1457

Така наречените конвектори – това са прибори, които грубо казано могат да бъдат разглеждани като алтернатива на масления радиатор. Това устройство работи на принципа на конвекцията (с което всъщност се и обяснява името му): при нагряването си въздухът, както добре е известно на всички, става по-лек и се издига, а на негово място се спуска хладният въздух, който до този момент е бил по-нависоко, след което процесът се повтаря.

Конструкцията на конвектора представлява нагревателен елемент, разположен в гладък плосък корпус с продълговати отверстия, през които „тече” въздуха. Нагревателният елемент има голяма площ и сравнително невисока температура на нагряване, за това можем да твърдим, че всички конвектори са безопасни и екологично чисти колкото и маслените радиатори. Благодарение на това обикновените конвектори спокойно могат да бъдат използвани като основна система на отопление.

Конвекторите биват най-разнообразни. Електроконвектори, стационарни настенни конвектори „топлниносъбирачи” и обикновени настенни конвектори. Електроконвекторите могат да бъдат отнесени към стационарното оборудване, което има възможност в продължение на дълги периоди от време да поддържа дадена температура, без нужда от постоянно наблюдение, съхранявайки при това всички противопожарни и екологични норми на безопасност.

Вграденият термостат позволява температурата да се поддържа в определен диапазон, а специалната конструкция на нагревателния елемент, който е запечатан в керамична обвивка, на свой ред херметически затворена в метален обков, с добавен специален датчик, който изключва нагревателя при достигане на определена температура, гарантират пожарната безопасност на това устройство.

Конструкцията и режима на експлоатация спомагат практически да не се намалява влажността на помещението: не изсушават въздуха и не изгарят кислорода или пък падналият по него прах, а защитеният декоративен корпус със специални отверстия за отвод на топлия въздух е безопасен дори за най-немирните малчугани.

По принцип съвременните конвектори са защитени от пръски и могат да бъдат експлоатирани във влажни помещения. Монтажът им е изключително лесен, позволявайки да бъдат поставени практически на всякаква повърхност във вътрешността на което и да било помещение.